top of page

our Organization

Sadananda Masarur & Saritha Masarur

South Windsor

Nataraju Muniraju & Supriya Chickballapur Krishnappa

Stamford

Santhosh Gowda & Shashwathi Harekoppa

South Windsor

Santosh Doddamane & Indu Doddamane

Cheshire

Yogindra Acharya & Sudharani Acharya

South Windsor

Panduranga Hosamani & Anupama Hosamani

South Windsor

Bala Annegowda & Nithya Manjur Basavaraj

South Windsor

Pradeep Kumar & Shilpa Sastry

New Haven

Basavaraj Boralingaiah & Ganashree

Farmington