Go Green Concept

ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಜಾಗ. ತುಂಬಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಿತ್ತಿರುವ ಈ ಭೂಮಾತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ತುಂಬಾ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕೂಡ. ಈತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತ್ತ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಆಚರಿಸುವ ಭೂ ಮಾತೆಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಕೂಟವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ  ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 

initiatives

HKKBottle_1.jpg

Water Bottles

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

INVESTMENTS STOCKS & BONDS

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

REAL ESTATE

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE

Technology

Keep your clients up to date with what's happening. To make this content your own, just add your images, text and links, or connect to data from your collection.  

VIEW MORE